Seznam metod

  • Komplexní kompetenční dotazník

    Komplexní kompetenční dotazník odhaluje úrovně jednotlivých kompetencí testované osoby pro naplňování konkrétní pracovní role.

  • G-faktor

    Metoda G-faktor měří obecný intelekt člověka a pro vyjádření jeho hodnoty využívá tzv. inteligenční kvocient (IQ).

  • TPI

    Typologický osobnostní dotazník (TPI) vykresluje vrozenou temperamentní orientaci testované osoby, a to na čtyřech základních a osmi vedlejších škálách.