Poznávejte a rozvíjejte ty nejvhodnější pracovníky

Compass vás navede snadno a rychle.

Vyzkoušet Compass zdarma
Ilustrace znázorňující práci v kanceláři

Compass vám ukáže správný směr, pokud potřebujete:

Ilustrace znázorňující náborový proces ve firmě

Vybrat nejvhodnější pracovníky

Pomocí spolehlivých dotazníků odhalíte, jaké jsou klíčové kompetence pro zvolenou pracovní roli a zda se shodují s kompetencemi vašich uchazečů.

 • Poznáte uchazeče ještě před osobním pohovorem a ušetříte tak velké množství času a peněz.
 • Sestavíte týmy tak, aby byly co nejefektivnější.
 • Ujasníte si, komu a jak předávat zodpovědnost.
Ilustrace znázorňující rozvoj zaměstnanců

Vzdělávat a rozvíjet pracovníky

Díky kompetenčním dotazníkům snadno vytipujete pracovníky, které můžete cíleně rozvíjet.

 • Zjistíte, jak jsou pracovníci kompetentní.
 • Zmapujete oblasti, na které se potřebujete zaměřit.
 • Nastavíte pracovníkům rozvoj přímo na míru.
Ilustrace znázorňující prezentaci výsledků dotazníku

Vytvářet vlastní dotazníky

Na základě promyšlených formulářů můžete sami klást otázky a určovat si, jak mohou dotazovaní reagovat.

 • Zvolíte si formu otázek i odpovědí.
 • Vytvářet můžete dotazníky spokojenosti, průzkumy, hodnotící dotazníky a další.
 • Dotazník lze vyplnit pomocí pozvánky anebo naskenováním QR kódu.
Jaro 2024

Jak Compass funguje

Se 14denní zkušební verzí si můžete výhod Compassu užívat naplno. Vše je velmi jednoduché a intuitivní.

Vyzkoušet Compass zdarma
1

Zaregistrujte se a vytvořte projekt

Vyplníte název své firmy, spolku anebo vlastní jméno a kontaktní údaje. Následně vytvoříte projekt, kterým může být například výběrové řízení. Zadat můžete i hierarchii práv pro jednotlivé lidi v týmu.

Snímek zachycující nastavení firmy
2

Vyberte roli, kterou potřebujete

Z nabídky vyberete název požadované role. Compass vám automaticky zobrazí dotazník, ve kterém uvidíte, jaké kompetence a jak rozvinuté by měl vhodný člověk mít.

Snímek zachycující výběr metody podle pracovní role
3

Přizpůsobte svým potřebám

Upravte existující roli, nebo vytvořte vlastní roli obsahující pouze vybrané kompetence, která bude odpovídat vaším požadavkům.

4

Pozvěte lidi k vyplnění

E-mailem rozešlete pozvánku na dotazník kolika lidem chcete. Až ho vyplní, v Compassu naleznete kompletní a přehledné výsledky spolu s doporučeními.

Snímek zachycující proces vyplnění metody

S Compassem dlouhodobě k cíli

Po zakoupení licence budete moci využívat výhod Compassu dlouhodobě.

Výhody licence

 • Výrazně uspoříte čas a náklady za výběrová řízení.
 • Budete mít komplexní nástroj pro nábor a sledování rozvoje pracovníků v čase.
 • Získáte přehlednou databázi pracovních rolí a kompetencí, a to včetně výukových videí, které vám pomohou najít ty nejvhodnější pracovníky.

Licenci nabízíme ve čtyřech časových variantách, zjistěte která je pro vaše potřeby nejvhodnější.

35 000,00 Kč bez DPH
Ušetříte 7 000,00 Kč
Koupit vybranou licenci